Vragenlijsten

Tijdens uw behandeling kan de behandelaar u vragen om één of meerdere vragenlijsten in te vullen. U doet dit digitaal, op uw computer, of op uw tablet. U ontvangt een e-mail als er een nieuwe vragenlijst voor u klaarstaat.

Vragenlijsten voor naasten

Soms kunnen andere mensen belangrijke informatie geven over u. Daarom zet de behandelaar soms ook vragenlijsten klaar mensen die u goed kennen. Bijvoorbeeld voor familieleden of uw partner. Of bijvoorbeeld voor een docent van school. De behandelaar bespreekt dit altijd eerste met u. Pas als u toestemming geeft, zal een behandelaar zo'n vragenlijst klaarzetten. Soms vult een behandelaar ook zelf een vragenlijst over u in. Ook dit bespreekt uw behandelaar met u.

Heeft u nog vragen? 

Heeft u vragen over een vragenlijst? Of over het invullen daarvan? Dan kunt u altijd bij uw behandelaar terecht. Hieronder vindt u de meest gebruikte vragenlijsten met een korte uitleg.

ASR

ASR staat voor Adult Self Report. In deze vragenlijst beantwoordt u vragen over uzelf. De vragen gaan over uw interesses en vaardigheden. Ook zijn er vragen over uw emoties. En over hoe in bepaalde situaties reageert.

AOS-V

AOS-V is een afkorting voor Autonomie Observatieschaal Verslaving. Met de autonomie observatieschaal maken wij een inschatting van de mate waarin u nu grip heeft op uw leven. En in hoeverre u op dit moment in staat bent om de juiste (gezonde) keuzes voor uzelf te maken. Dat helpt ons in het bepalen hoeveel steun u nodig heeft in deze fase van de behandeling.

De vragenlijst bestaat uit 20 stellingen. Bij iedere stelling geeft u aan in hoeverre deze op uw situatie van toepassing is. Uw behandelaar neemt de vragen met u door en vult deze lijst voor u in.
 

Biografie

In de Biografie vragen we u naar uw achtergrond. Bijvoorbeeld vragen over uw gezinssamenstelling en opleiding. Maar ook vragen over wat u op een dag allemaal doet. Werkt u? Slaapt u goed? Maar ook vragen wij naar problemen die u in het verleden bent tegengekomen. Wij leren zo meer over uw vroegere en huidige leefsituatie.

BPRS

De BPRS staat voor Brief Psychiatric Rating Scale. Deze vragenlijst meet klachten en symptomen bij volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De vragenlijst wordt afgenomen in een interview.

CBCL

CBCL is een afkorting voor Child Behavior Checklist. In deze vragenlijst beantwoordt u vragen over uw zoon of dochter. De vragen gaan over de interesses en vaardigheden van uw kind. Ook gaan de vragen over zijn of haar emoties. Of over hoe hij of zij in bepaalde situaties reageert.

CQi

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een vragenlijst die bij elke GGZ-instelling wordt afgenomen. Aan het eind van uw behandeling wordt via de CQ-index gevraagd hoe u de zorg heeft ervaren. Door dit aan alle cliënten te vragen wordt duidelijk wat cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Deelname aan de CQ-index is anoniem, uw behandelaar kan niet zien wat u heeft ingevuld. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg.

GAF-score

GAF is een afkorting voor de Global Assessment of Functioning.  Uw behandelaar schat uw GAF-score in. De score geeft aan hoe het met u gaat. Uw behandelaar kijkt hoe het gaat op psychisch, sociaal en beroepsmatig. Met de score kunnen we samen met u zien hoe u vooruit gaat tijdens de behandeling.

Hetero-anamnese

Anamnese is een interview. Hierbij vraagt uw behandelaar naar uw klachten en hoe deze in het verleden waren. Bij een hetero-anamnese neemt uw behandelaar ook informatie over uw klachten van personen in uw directe omgeving mee, zoals uw partner, broers of zussen.

HKT-R

De onderzoeker en/of behandelaar gebruikt de HKT-R om risico's in te schatten. Dit gaat over risico's op geweld of dreiging van geweld voor anderen.

In dit onderzoek gaat het over:

 •  hoe u opgroeide
 • hoe u het jaar voordat u een misdaad pleegde was
 • de (dichtbije) toekomst

De onderzoeker kijkt altijd naar alle 33 onderwerpen in de HKT-R. Bij iedereen. De HKT-R is niet alleen een onderwerpenlijst om met de persoon over wie het gaat te bespreken. Er wordt ook informatie gezocht in bijvoorbeeld justitiële en klinische dossiers, behandelrapportages, gesprekken met (vorige) behandelaars of met bekenden van de persoon.

HoNOS

HoNOS is een afkorting voor Health of the Nation Outcome Scale. De vragen in de HoNOS gaan over uw gezondheid en over uw sociaal functioneren. De HoNOS vult uw behandelaar aan het begin van uw behandeling in. Maar ook tussentijds en aan het einde. Zo kunnen we samen uw voortgang goed volgen. Uw behandelaar neemt de vragen met u door en vult deze lijst voor u in.

Klanttevredenheid dienstverlening/WMO

U weet het beste wat wij nog beter kunnen doen om u te helpen. Daarom is er de vragenlijst over hoe tevreden u bent.

Het is een korte vragenlijst die gaat over een paar dingen die we voor u doen. U kunt antwoord geven op de vragen door een kruisje te zetten bij het goede antwoord. Ook kunt u bij een paar vragen intypen wat u vindt als u dit wilt.

MANSA

MANSA is een afkorting voor Manchester Short Assessment of Quality of Life. Een hele mond vol. De MANSA geeft aan hoe u tevreden u op dit moment bent over uw leven. Deze meting nemen we af bij start van de behandeling, maar ook tussentijds en aan het einde. Zo kunnen we samen uw voortgang goed volgen.

MAP-D

MAP-D staat voor Maudsley Addiction Profile, onderdeel D. Met de MAP-D wordt uw middelengebruik in kaart gebracht. Deze meting nemen we af bij start van de behandeling, maar ook tussentijds en aan het einde. Zo kunnen we samen uw voortgang goed volgen.

Mate

De Mate is een onderzoeksinstrument dat meet of iemand verslaafd is aan middelen of gokken. In een gesprek vertelt de patiënt aan de onderzoeker of aan zijn behandelaar hoeveel hij de laatste 30 dagen gebruikt heeft. De onderzoeker of behandelaar vult in een schema in wat de patiënt zegt. Als een patiënt langer dan een paar maanden in behandeling is dan zoekt de onderzoeker/behandelaar op of de patiënt minder is gaan gebruiken. Als dit zo is dan werkt de behandeling. Als dit niet zo is dan moet er iets veranderen.

Mate staat voor Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie. Het heeft een aantal onderdelen: 

 • het meest gebruikte onderdeel is het meten van het gebruik
 • is een psychiater of andere dokter nodig
 • behandelgeschiedenis voor de verslaving
 • is iemand afhankelijk van een middel of maakt hij misbruik
 • lichamelijke klachten
 • persoonlijkheid
 • wat doet iemand in het dagelijks leven
 • wat beïnvloedt iemands gedrag
 • verlangen naar een middel
 • angst, depressie en stress

MINI

MINI staat voor Mini International Neuropsychiatric Interview. Met de MINI krijgen we een eerste beeld van uw psychische gezondheidstoestand. De uitkomst hiervan kan aanleiding geven tot extra onderzoek. Uw behandelaar neemt de vragen met u door en vult deze lijst voor u in.

Moca

Moca staat voor Montreal Cognitive Assessment. De Moca kijkt naar uw verstandelijk vermogen. We noemen dit ook wel uw cognitief vermogen. Uw behandelaar neemt de vragen samen met u door.
 

OQ-45

OQ-45 staat voor Outcome Questionnaire met 45 vragen. De vragenlijst meet uw psychische klachten. De vragen gaan ook over uw contact met anderen. Zoals met mensen thuis, op uw werk, of op school. Deze meting nemen we regelmatig tijdens de behandeling bij u af. Zo kunnen we samen uw voortgang goed volgen.

PANSS

De PANSS staat voor Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Hiermee kan uw behandelaar vaststellen in hoeverre u last heeft van psychotische symptomen. Dit is om de ernst te bepalen. De PANSS neemt de behandelaar af in een interview.

Patiënttevredenheidslijst

Graag horen we of u tevreden bent over de zorg die wij u bieden. In deze vragenlijst vragen wij naar uw mening hierover. We vragen dit meerdere malen tijdens uw behandeling. Zo kunnen we, waar nodig, verbeteringen aanbrengen.

RAF GGZ

RAF GGZ staat voor Risicotaxatie Ambulante Forensische GGZ. Deze vragenlijst geeft inzicht in de kans die u heeft om terug te vallen in crimineel gedrag. Wanneer nodig geven we hier extra aandacht aan in de behandeling. We bekijken samen met u hoe we dit risico kunnen verminderen.

TFI

Een combinatie van problemen bij oudere mensen kan worden aangeduid met de term fragiliteit, in het Engels ‘frailty’. We noemen dit ook wel 'kwetsbaarheid'. De Tilburg Frailty Indicator (TFI) meet of iemand kwetsbaar is. En als dat zo is hoe kwetsbaar iemand is. De vragenlijst is dus speciaal gemaakt voor ouderen.

Zowel problemen in het lichamelijke, als in het psychische en sociale domein worden onderzocht met deze vragenlijst. De TFI bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat vragen over of iemand kwetsbaar is, bijvoorbeeld door het hebben van ziekten, chronische aandoeningen en dergelijke. Het tweede deel gaat over op welk gebied iemand wel of juist niet kwetsbaar is. Dit gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid.
 

Uw mening over...

We horen graag van u vindt van onze e-health. Dus heeft u een module gedaan dan krijgt u daarna een vragenlijst waarin we u vragen wat u hiervan vond. Dat is zo voor e-health modules die u samen met uw behandelaar gedaan heeft. En als u iets alleen gedaan heeft.

De vragenlijsten hebben vragen die u beantwoord met het aankruisen van uw antwoord. En u kunt zelf uw mening intypen. Om ons tips te geven bijvoorbeeld.

Uw antwoorden gebruiken we om onze modules beter te maken.

YSR

YSR staat voor Youth Self Report. Deze vragenlijst is bedoeld voor jongere cliënten. In deze vragenlijst beantwoord je vragen over jezelf. De vragen gaan over jouw interesses en vaardigheden. Ook zijn er vragen over jouw emoties. En vragen over hoe je in bepaalde situaties reageert.

Zelfredzaamheidmatrix

Zelfredzaam zijn gaat over hoe u voor uzelf zorgt. Omdat er grote verschillen zijn tussen mensen heeft de ZRM een lijst met onderwerpen die de hulpverlener invult. Voor ieder onderwerp wordt ingevuld hoe goed iemand dit zelf doet. Het gaat dan over dingen uit het dagelijkse leven. Zoals bijvoorbeeld gezond eten of voor het huis zorgen.

De Zelfredzaamsheidmatrix (ZRM) vult de hulpverlener voor u in. Het gaat niet over goed of slecht. Maar over wat er wel lukt per onderwerp.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer