Onze medewerkers

Tijdens uw behandeling krijgt u met verschillende medewerkers van ons te maken. Ze hebben allemaal een andere rol bij uw behandeling. Met wie u te maken krijgt hangt erg af van uw behandeling. Hieronder beschrijven we de meest voorkomende functies. En wat deze mensen voor u kunnen betekenen.

Begrijpt u van iemand niet precies wat hij of zij doet? Of weet u niet waarvoor u bij hem of haar terecht kunt? Vraag het dan gerust. Wij zijn er om u te helpen.

Activiteitenbegeleider

Volgt u bij ons activiteiten? Dan wordt u daarbij begeleid door een activiteitenbegeleider.

Agoog

Agogen weten alles over mensen en veranderingen. Zij kunnen u dus begeleiden bij de dingen die u wilt veranderen. Zij kunnen bijvoorbeeld activiteitenbegeleider zijn, of woonbegeleider.

Ambulant verpleegkundige

Een ambulant verpleegkundige is een verpleegkundige die bij u thuis komt.

Arts

Er werken verschillende artsen bij ons. Ze worden ook wel dokters genoemd. Zij mogen u medicijnen voorschrijven. Sommige artsen hebben een specialisme. Ze zijn bijvoorbeeld verslavingsarts of huisarts. Ook psychiaters zijn artsen. Zij hebben zich na hun opleiding tot arts verder gespecialiseerd in de psychiatrie. Zij mogen zich inschrijven in het BIG-register.

Basispsycholoog

Een basispsycholoog is een psycholoog die onder begeleiding (groeps)behandeling kan geven en diagnoses kan stellen. Een basispsycholoog krijgt daarvoor begeleiding van GZ- of klinisch psycholoog. Een basispsycholoog kan uw vaste behandelaar zijn, maar is nooit uw hoofdbehandelaar. De basispsycholoog kan zich niet inschrijven in het BIG-register.

Behandelaar

U zult contact hebben met meerdere behandelaars. Als we spreken over uw behandelaar, bedoelen we meestal uw vaste behandelaar; hij of zij die bekend is met uw situatie.

Begeleiders

Bij sommige dingen krijgt u begeleiding van ons. Activiteitenbegeleiders organiseren en begeleiden bijvoorbeeld activiteiten voor de dagbesteding. Woonbegeleiders ondersteunen u bij het (zelfstandig) wonen. Begeleiders zijn vaak agoog. Zij kunnen helpen bij de dagelijkse dingen. Dat kan voor iedereen anders zijn. Bijvoorbeeld ondersteuning bij eten, drinken, in- en uit bed komen, lopen en bewegen, zinvolle activiteiten of aan- en uitkleden.  

BIG register

Sommige zorgverleners mogen zich inschrijven in het BIG-register. Dit register heeft tot doel om duidelijkheid te geven over wat iemand in zijn of haar functie wel en niet mag. Zo mag een arts medicijnen voorschrijven, terwijl bijvoorbeeld een verpleegkundige dat niet mag. Ook vallen zorgverleners die zijn ingeschreven onder het tuchtrecht. De volgende zorgverleners mogen zich inschrijven: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Wilt u meer over het BIG-register lezen? Dan kunt u hier terecht: https://www.bigregister.nl

Dokter

Artsen worden ook wel dokter genoemd. Onder het kopje arts kunt u meer over deze functie lezen.

Groepsbegeleider/Groepstherapeut

Soms volgt u bij ons (een deel) van uw behandeling in een groep. Deze groep wordt begeleid door iemand van ons. Wie dat is, is afhankelijk van de groep die u volgt.

GZ-psycholoog

Een GZ psycholoog is een psycholoog die zelfstandig diagnoses mag stellen en behandelingen mag uitvoeren. De GZ-psycholoog mag zich inschrijven bij het BIG-register.

Hoofdbehandelaar

De hoofdbehandelaar is de persoon die verantwoordelijk is dat u goede zorg van ons ontvangt. U spreekt hem of haar meestal niet zo vaak. Uw vaste behandelaar bespreekt regelmatig met de hoofdbehandelaar hoe het met u en uw behandeling gaat. Uw hoofdbehandelaar kan een psychiater zijn. Maar kan bijvoorbeeld ook een psycholoog , of een verslavingsarts zijn.

Huisarts

De huisarts werkt niet bij ons, maar heeft wel een rol bij uw behandeling. Uw huisarts is de arts bij u in de buurt, waar u terecht kunt als u klachten heeft over uw gezondheid. Uw huisarts is uw verwijzer.

Intaker/Onderzoeker

De intaker voert het intakegesprek met u. Dat is in principe het eerste gesprek dat u voert als u bij ons in behandeling komt. De intaker wordt ook wel onderzoeker genoemd. De intaker kan verpleegkundige zijn, maar bijvoorbeeld ook psycholoog.

Klinisch psycholoog

Een klinisch psycholoog is een GZ-psycholoog die zich gespecialiseerd heeft in de diagnostiek en behandeling van zware en ingewikkelde psychische problemen. Elke klinisch psycholoog is ook psychotherapeut. De klinisch psycholoog kan (delen) van uw behandeling geven.

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij alle dingen waar u moeite mee heeft in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het op orde krijgen van uw administratie. Of het contact met instanties als UWV of de gemeente. Maar ook bij problemen met het omgaan met anderen. Zoals uw familieleden, of mensen op uw werk.

Onderzoeker/Intaker

De onderzoeker voert het intakegesprek met u. Dat is in principe het eerste gesprek dat u voert als u bij ons in behandeling komt. De onderzoeker wordt ook wel intaker genoemd. De onderzoeker kan verpleegkundige zijn, maar bijvoorbeeld ook psycholoog.

POH

POH staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk. De POH—GGZ ondersteunt de huisarts als deze patiënten heeft met psychische problemen. De POH-er heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd en kan bijvoorbeeld een verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog zijn. Als u bij de huisarts bent geweest met uw klachten, kunt u een POH-er hebben ontmoet. De POH voert dan vaak een intakegesprek met u om te bepalen welke klachten u precies heeft en waar u het best behandeld kunt worden. Soms ondersteunen ze ook mensen met milde psychische klachten.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich na de opleiding geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Omdat hij arts is, mag hij ook medicijnen voorschrijven. Een psychiater richt zich vaak meer op het medische deel van uw behandeling. De psychiater zult u dus bijvoorbeeld spreken als het over uw medicijnen gaat.

Psycholoog

Een psycholoog verdiept zich in het menselijk gedrag. Een psycholoog let daarbij onder meer op de gedachtes en gevoelens van iemand, maar ook op de omgeving van deze persoon. Deze dingen hangen namelijk met elkaar samen.

Een psycholoog behandelt mensen door met hen te praten en oefeningen te geven. Bijvoorbeeld cognitieve (gedrags)therapie. Daarnaast doet een psycholoog psychologisch onderzoek om te ontdekken wat er precies met iemand aan de hand is. Een psycholoog mag geen medicijnen voorschrijven.

Er zijn verschillende soorten psychologen. Bijvoorbeeld een basispsycholoog, klinisch psycholoog of een GZ-psycholoog.
 

Psychotherapeut

Een psychotherapeut is een arts, psycholoog of pedagoog, die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van mensen met psychische klachten. De psychotherapeut is opgeleid om psychotherapie te geven en mag zich inschrijven in het BIG-register

Receptionist(e)

Achter de balie bij de receptie ziet u onze receptionist(e). Bij hem of haar kunt u zich melden als u een afspraak heeft. Dan weten wij dat u er bent.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de psychiatrie.

Vaste behandelaar

Uw vaste behandelaar is de behandelaar waar u het meest contact mee heeft. Uw vaste behandelaar houdt in de gaten hoe het met u gaat. Hij of zij bekijkt wanneer wat nodig is en wie u daarbij kan ondersteunen. Bijvoorbeeld dat u de andere medicijnen krijgt van uw psychiater. Of dat u begeleiding krijgt bij sommige activiteiten.

Bij vragen of veranderingen gaat u ook altijd naar hem of haar toe. We noemen de vaste behandelaar ook wel ‘primaire behandelaar’. Of gewoon ‘behandelaar’.

Verpleegkundige

Een verpleegkundige helpt bij de dagelijkse bezigheden en geeft u praktische adviezen. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de psychiatrie. De verpleegkundige mag geen medicijnen voorschrijven (dat doet de psychiater). De verpleegkundige mag wel medicijnen uitdelen of toedienen. Ben u bij ons in behandeling bij het FACT? Dan komt de verpleegkundige ook bij u thuis. Vaak wordt die medewerker dan ambulant verpleegkundige genoemd.

Verslavingsarts

Een verslavingsarts is een arts die zich heeft gespecialiseerd in verslaving. Hij of zij weet precies wat er in het lichaam gebeurt bij een verslaving. En weet dus ook hoe stoppen met gebruiken het best kan worden ondersteund. Bijvoorbeeld met medicijnen.

Verwijzer

De verwijzer werkt niet bij ons, maar heeft wel een belangrijke rol bij de start van uw behandeling. Uw verwijzer is degene die u heeft doorverwezen naar ons.

Woonbegeleider

Ontvangt u van ons begeleiding bij wonen? Dan heeft u ook een woonbegeleider. Deze helpt u bij alles wat komt kijken bij wonen. Dus hoe u uw kamer of huis netjes houdt. Of hoe u gezond en regelmatig kunt eten. En hoe u op een fijne manier kunt samenwonen met anderen. Sommige woonbegeleiders mogen ook medicatie toedienen.

En nog veel meer...

Er werken nog veel meer mensen bij en voor Antes. Zoals creatieve therapeuten en geestelijk verzorgers. U vaste behandelaar weet wie wat voor u kan doen. Dus als u ergens mee zit, of u heeft een idee, maar u weet niet of het wel kan. Vraag het gerust!

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer