De juiste diagnose

Het stellen van de diagnose

Als u bij ons in behandeling komt, onderzoeken wij eerst wat er aan de hand is. Daarvoor gebruiken we de DSM 5. In de DSM 5 staat beschreven welke klachten er bij de verschillende psychische stoornissen horen. Door u te vragen naar uw klachten, kunnen we een diagnose stellen. Uw diagnose vertelt u of er sprake is van een stoornis en zo ja, welke. Uw diagnose vindt u terug op uw behandelovereenkomst, die u na uw eerste afspraak bij ons ontvangt en ondertekent.

Om een goede diagnose te kunnen stellen moeten wij u vragen stellen. Meestal beginnen we met vragenlijsten. Daarna volgt een gesprek om wat dieper op deze vragen in te gaan.

Soms lukt het niet direct om de juiste diagnose te stellen. Dan kan een extra gesprek of onderzoek nodig zijn.

DSM 5

DSM staat voor Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. (Vertaald: Diagnostisch en Statistisch handboek voor psychische stoornissen.) Het is een handboek dat gebruikt wordt om diagnoses te stellen. Wij gebruiken de DSM 5, de vijfde editie van dit handboek. In dit handboek staan voor alle psychische stoornissen de bijbehorende klachten beschreven.

U kunt klachten hebben op verschillende gebieden. Daarom staan in een volledige DSM 5 diagnose naast de psychische klachten ook lichamelijke klachten en de problemen die u ervaart in uw omgeving. Zo krijgen wij een goed beeld van uw situatie. En kunnen we bepalen welke behandeling het best bij u past.

Kort samengevat, geeft de DSM 5 een totaal beeld van de klachten die u ervaart. Deze kunnen zijn:
- psychische klachten
- lichamelijke problemen
- problemen in uw omgeving

In uw behandelovereenkomst ziet u dit terugkomen. Bij het bespreken van uw behandelovereenkomst kunt u hier ook vragen over stellen. Het belangrijkst is dat u begrijpt waarom wij voor een bepaalde behandeling kiezen en hoe die behandeling er voor u uit gaat zien.

Het belang van de juiste diagnose

Een diagnose is belangrijk om te bepalen hoe we u gaan behandelen. Want de behandeling is anders voor elke stoornis. U vindt meer informatie over de behandelingen bij de verschillende psychische stoornissen in de kennisbank.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer