Interpersoonlijke therapie

Bij interpersoonlijke therapie ligt de nadruk op de relaties die u heeft met andere mensen. ‘Interpersoonlijk’ betekent ‘tussen mensen’. Tijdens de therapie wordt onderzocht hoe uw relaties met anderen zijn. Misschien heeft u onlangs iemand verloren, of is er een andere belangrijke verandering in uw leven. Of u heeft een conflict met iemand die belangrijk voor u is. Vervolgens gaat u hier dieper op in, om te ontdekken wat het verband is tussen die relaties en uw depressie. 

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer