EMDR (Eye Movement Desensititazion and Reprocessing)

Soms maken mensen iets naars mee. De herinneringen aan deze ervaring kunnen zorgen voor klachten. EMDR is een therapie die kan helpen om deze klachten te verminderen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Met EMDR kunnen de kracht en de emotionele lading van de herinneringen veranderen. Hierdoor kan iemand er daarna met een zekere rust aan kan terugdenken. Hierdoor kunnen ideeën die door de herinneringen zijn ontstaan veranderen. Iemand denkt bijvoorbeeld niet langer "ik ben een mislukkeling”, maar “ik ben goed zoals ik ben”.
 
In een EMDR sessie vraagt de therapeut om u te concentreren op de nare gebeurtenis. Tegelijk doet u iets anders. Meestal zijn dit snelle oogbewegingen. Het kan ook zijn dat u door een koptelefoon klikjes te horen krijgt. Door deze combinatie is het gemakkelijker om de nare gevoelens te verdragen. Bovendien worden de herinneringen op een andere manier in het geheugen opgeslagen. Hierdoor verandert de betekenis. De pijnlijke kant van de herinneringen wordt minder sterk en er komt ruimte voor positieve gevoelens en gedachten.
EMDR is een vrij nieuwe vorm van therapie en kan al snel effect hebben.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer