Waanstoornis

Bij een waanstoornis heeft iemand last van wanen. Er is dus sprake van een psychose, met uitsluitend wanen (en geen hallucinaties).

Wat is het?

Bij een waanstoornis heeft iemand last van wanen. Er is dus sprake van een psychose, met uitsluitend wanen (en geen hallucinaties). Wanen zijn denkbeelden die niet overeenkomen met algemeen geaccepteerde opvattingen of ideeën. De patiënt is niet van de beelden af te brengen met logisch redeneren. De wanen kunnen over verschillende thema’s gaan.

Symptomen

Tijdens een waanstoornis kan iemand wanen hebben over verschillende onderwerpen.

 • Grootheidswaan
  Iemand kan bijvoorbeeld denken dat hij God is.
 • Erotische betrekkingswaan
  iemand is er van overtuigd dat een ander verliefd op hem of haar is.
 • Achtervolgingswaan
  Iemand kan denken dat hij wordt achtervolgd.
 • Somatische waan
   iemand kan denken dat er iets met zijn of haar lichaam is. Bijvoorbeeld dat hij of zij een vieze geur verspreidt.
 • Jaloersheidwaan
  iemand kan denken dat een partner ontrouw is.
 • Syndroom van Capgras
  iemand denkt dat de mensen in hun omgeving zijn vervangen door dubbelgangers.

Een waanstoornis gaat vaak gepaard met paranoÏdewanen. Bij paranoÏdewanen is er sprake van overmatige achterdocht. Iemand denkt bijvoorbeeld dat er overal camera’s of microfoons verstopt zijn. Of dat er complotten zijn. Of dat hij of zij gezocht wordt door de politie.

Behandeling

De behandeling heeft twee doelen. Hij is er op gericht om de symptomen te verminderen. Daarnaast is het ook belangrijk om te leren omgaan met de stoornis. Ook dat komt aan bod bij de behandeling. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van psychologische interventies en medicatie. Kijk voor een uitgebreide omschrijving van de behandeling bij behandeling bij psychose.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer