Dysthyme stoornis

Tijdens een dysthyme stoornis is er ook sprake van somberheid, maar de symptomen zijn minder heftig dan bij de depressieve stoornis. De duur is echter vaak langer dan die van de depressieve stoornis.

Wat is het?

De dysthyme stoornis heeft minder ernstige symptomen dan een depressieve stoornis. De klachten moeten tenminste twee jaar lang bestaan. Hoewel de symptomen milder zijn dan bij een depressie, wordt de dysthyme stoornis vaak als zwaarder ervaren. Dit komt doordat de klachten zo lang aanhouden.

Symptomen

De symptomen van een dysthyme stoornis kunnen zijn:

 • Depressieve stemming het grootste deel van de dag
  • meer dagen wel dan niet
  • gedurende tenminste twee jaar

Tijdens de depressieve stemming:

 • slechte eetlust of juist te veel eten
 • slapeloosheid, of juist heel veel slapen
 • weinig energie of moeheid
 • gering gevoel van eigenwaarde
 • slechte concentratie of moeilijkheden om tot een besluit te komen
 • gevoelens van hopeloosheid

Ontstaan

Er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op het ontstaan van een dysthyme stoornis. Een aantal ervan is erfelijk. Men weet nog niet precies welke erfelijke factoren een rol spelen. Kortom, uw aanleg voor somberheid kan aangeboren zijn. Ook ingrijpende levensgebeurtenissen zoals een echtscheiding, ontslag, overlijden, maar ook het krijgen van een kind, kunnen een oorzaak zijn. Daarnaast kunnen ook sommige medicijnen en drugs depressieve klachten veroorzaken. Tot slot zijn er medische aandoening die de kans op depressieve klachten vergroten, zoals een hersenbloeding of een slecht werkende schildklier.

Behandeling

Voor de behandeling van de dysthyme stoornis verwijzen wij u naar de behandeling van de depressie.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer