Specifieke fobie

Sommige mensen ervaren irrationele angst voor een bepaald object of een bepaalde situatie. Dit is dus een angst waar geen echte reden voor is. Wanneer er, als ze geconfronteerd worden met dat waar ze bang voor zijn, een heftige reactie van het lichaam komt, kan er sprake zijn van een specifieke fobie.

Wat is het?

Mensen met specifieke fobieën zijn zo bang dat ze er elke dag aan moeten denken. Mensen met een spinnenfobie kunnen bijvoorbeeld alle gaten in hun huis afplakken met tape om te voorkomen dat er een spin binnenkomt. Als ze naar buiten gaan doen ze meer kleding aan dan gewoonlijk en zorgen ervoor dat er geen gaatje over blijft waar een spin door kan kruipen. Dit doen ze ook midden in de winter als er geen spin meer is te vinden.

Veel mensen zijn bang voor specifieke situaties of dingen. Bijvoorbeeld autorijden, hoogte, dieren of injecties. Pas als een dergelijke angst lang aanhoudt – en iemand sterk beperkt in het dagelijkse leven – spreken we van een fobie. Mensen met een specifieke fobie kunnen voor verschillende dingen bang zijn.

Een specifieke fobie leidt niet altijd tot grote beperkingen of problemen, omdat de situaties of prikkels waar men bang voor is, makkelijk vermeden kunnen worden. Vaak ontstaan de problemen op het moment dat de omgeving confrontatie met de angst vereist. Bijvoorbeeld doordat iemand met vliegangst voor een nieuwe baan, regelmatig met het vliegtuig moet reizen.

Soorten fobieën
De objecten of situaties waar iemand met een specifieke fobie bang voor is, worden onderverdeel in verschillende categorieën:
  • Dieren; zoals spinnen (arachnafobie), slangen of honden.
  • Situaties; bijvoorbeeld voor liften en kleine ruimtes (claustrofobie).
  • Natuur; onder andere hoogtevrees of watervrees.
  • Ongelukken; zoals angst voor bloed of injecties.
  • Overige; er zijn ook fobieën die niet direct zijn in te delen, bijvoorbeeld angst om over te geven of om ziek te worden. 

Symptomen

  • Duidelijke en aanhoudende angst die overdreven of onredelijk is, uitgelokt door de aanwezigheid van of het anticiperen op een specifiek voorwerp of situatie.
  • Bij confrontatie met het voorwerp of situatie waar men bang voor is, ontstaat een lichamelijke angstreactie.
  • Het voorwerp of situatie waar men bang voor is wordt vermeden waar mogelijk.

Behandeling

Bij de behandeling van specifieke fobieën kan de behandeling iets verschillen afhankelijk van het soort fobie waar u last van heeft. Met name exposure in vivo, applied relaxation worden veel toegepast. In sommige gevallen in combinatie met medicijnen. Hier kunt u meer over lezen bij de behandeling van angststoornissen in het algemeen.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer