Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

Mensen kunnen in hun leven traumatische gebeurtenissen meemaken, waarbij ze alle controle verliezen. Na zo’n schokkende gebeurtenis krijgt 10% van de mensen last van langdurige stressklachten. Ze ervaren chronische stress, zijn voortdurend waakzaam en hebben lichamelijke angstklachten. Als deze klachten korter dan een maand aanwezig zijn dan spreken we van een acute stress stoornis. Als deze klachten langer dan een maand aanwezig zijn spreken we van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Wat is het?

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een angststoornis met een duidelijke oorzaak in het verleden. Bijvoorbeeld een oorlogservaring, beroving, verkrachting of vliegtuigongeluk.

Mensen met een PTSS herbeleven deze gebeurtenis steeds opnieuw in nachtmerries of flashbacks. Ook mijden zij plaatsen of situaties waar de traumatische gebeurtenis opnieuw zou kunnen plaatsvinden. Zij hebben last van spanning en zijn daardoor prikkelbaar, schrikken snel of hebben woedeaanvallen.

Ook is er vaak sprake van lichamelijke klachten, zoals trillen, zweten, hartkloppingen en ademhalingsproblemen. Daarnaast komen slaap- en concentratieproblemen veel voor. Al deze symptomen werken vaak door in de relatie met vrienden en familie en op het werk.

Symptomen

De verschijnselen van een PTSS zijn onder te verdelen in 4 groepen:

 • Spannings- en onrustgevoelens.
  Deze kunnen gepaard gaan met nachtmerries, agressie, prikkelbaarheid, concentratieproblemen of heftige schrikreacties.
 • Herbeleven van de traumatische gebeurtenis.
  Soms gedraagt iemand zich alsof hij het trauma nog steeds meemaakt. Ook kunnen herinneringen aan de gebeurtenis heftige angsten, emoties en lichamelijke angstreacties opwekken.
 • Vermijdingsgedrag
  Angstige situaties worden uit de weg gegaan. Soms ontstaat er geheugenverlies, terwijl het geheugen verder normaal functioneert.
 • Gevoelsarmoede
  Men kan gevoelens minder goed tonen of heeft een gevoel van vervreemding.

Behandeling

PTSS kan worden behandeld met Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), cognitieve gedragstherapie of medicatie. Over medicatie kunt u meer lezen bij de behandeling van angststoornissen in het algemeen.

Daarnaast is rust nemen belangrijk. Met cognitieve gedragstherapie geeft de cliënt de traumatische gebeurtenis een plaats in het verleden. Daardoor verdwijnen de klachten in het hier en nu. Medicatie kan een onderdeel zijn van de behandeling, maar geen vervanging van therapie.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer