Smartdrugs

Wat zijn het?

Smartdrugs zijn medicijnen die door gezonde mensen worden gebruikt. Ze worden gebruikt met als doel de concentratie, de intelligentie en het geheugen te verbeteren terwijl daar geen medische noodzaak toe is.

Gebruik

Er zijn veel verschillende medicijnen die allemaal op een andere manier gebruikt kunnen worden. Het is dus onmogelijk om hier een algemene uitspraak over het gebruik van smartdrugs te doen.

Werking

Medicijnen worden voorgeschreven uit medische noodzaak aan mensen die er baat bij hebben. Zodra ze worden gebruikt door gezonde mensen is het maar de vraag of ze het gewenste effect hebben. Medicijnen kunnen naast het ‘gewenste’ effect bijwerkingen hebben. Bijwerkingen staan altijd vermeld in de bijsluiter bij het medicijn.

Verslavend

Het kan voorkomen dat de gebruiker steeds sterker verlangt naar smartdrugs. De kans op verslaving is echter niet groot.

Risico's

Het is onverstandig medicijnen te gebruiken als die niet voorgeschreven zijn door een arts. De bijsluiter geeft informatie over de werking, bijwerking en de risico’s.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer