Poppers

Wat zijn het?

De naam poppers is afkomstig van het geluid dat je hoort als je de verpakking openmaakt. Het zijn flesjes of capsules met een snel verdampende vloeistof. Ze vallen onder de geneesmiddelen. Ze zijn alleen op recept verkrijgbaar. Vroeger werden ze gebruikt voor een betere doorbloeding van de hartspier. Tegenwoordig zijn hier andere medicijnen voor.

Gebruik

Meestal worden poppers gebruikt door direct na openen aan het flesje/de capsule te ruiken. Hierdoor wordt de damp geïnhaleerd. Soms wordt er eerst wat vloeistof op een zakdoek gedaan. Ook dan wordt de damp geïnhaleerd

Bij direct contact van de vloeistof met de huid kan irritatie optreden.

Werking

Poppers verwijden de bloedvaten waardoor de bloeddruk daalt. Ze geven hierdoor een ontspannen gevoel. Het brengt een warm gevoel in het hoofd en kan seksuele gevoelens versterken. De werking is kort, nog geen minuut.

Verslavend

Gebruik kan leiden tot een steeds sterker verlangen naar poppers. Er is geen sprake van tolerantie. Men heeft dus niet steeds meer poppers nodig voor hetzelfde gevoel. De kans op verslaving is klein. Soms is het wel zo dat situaties waarin vaak poppers werden gebruikt, niet meer leuk zijn zonder poppers.

Risico's

Poppers kunnen irritatie van huid en slijmvliezen veroorzaken. Bij een hoge dosis is er kans op bewusteloosheid. Combinaties met andere drugs geven onvoorspelbare effecten. Daarnaast kan er sprake zijn van duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, coördinatiestoornissen en verwardheid.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer