Medicijnen

Wat zijn het?

Het is niet zo makkelijk om op te schrijven wat een medicijn precies is. Volgens de wet is een medicijn het volgende:

’elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische (voorkomende) eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens of elke enkelvoudige of samengestelde substantie die bij de mens kan worden gebruikt of aan de mens kan worden toegediend om hetzij fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelligen, hetzij om een medische diagnose te stellen’ (definitie ingevoerd door de Europese richtlijn 2004/27/EG van 31 maart 2004).

Kort gezegd is het een middel om iemand beter te maken.
 

Gebruik

Er zijn veel verschillende medicijnen die allemaal op een andere manier gebruikt kunnen worden. Lees altijd de bijsluiter om te zien op welke manier een medicijn gebruikt moet worden.

Werking

Medicijnen worden gebruikt om iemand beter te maken. Soms worden ze ook gebruikt om te voorkomen dat iemand ziek wordt. Soms verdwijnt de ziekte helemaal. Soms worden alleen de klachten verminderd. Elk medicijn kent zijn eigen bijwerkingen. Bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn, of misselijkheid zijn. De werking en de bijwerkingen staan altijd vermeld in de bijsluiter van het medicijn.

Verslavend

Sommige medicijnen zijn verslavend. Bijvoorbeeld sommige kalmerende middelen of slaapmiddelen. Of sterke pijnstillers of opwekkende middelen. Deze medicijnen zijn alleen op recept verkrijgbaar.
Vaak treedt ook gewenning op. Men heeft steeds meer nodig van het medicijn om hetzelfde gevoel te krijgen. Als men plotseling stopt met gebruiken, kunnen onthoudingsverschijnselen optreden. Het hangt van het medicijn af welke dit zijn.

Risico's

Elk medicijn heeft zijn eigen werking. De risico’s van het medicijn worden altijd vermeld in de bijsluiter. Het is belangrijk om altijd de dosering te gebruiken die met de arts is afgesproken.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer