Heroïne

Wat is het?

Heroïne wordt gemaakt van morfine. Morfine op haar beurt wordt gemaakt van ruwe opium. Opium komt van de papaverplant. Uit ruwe opium kan morfine gehaald worden. Morfine is een zwaar verdovend en pijnstillend middel en mag alleen voor medische doeleinden gebruikt worden. Door de morfine chemisch te bewerken, ontstaat uiteindelijk heroïne. Heroïne kan er verschillend uitzien. Soms als een korrelig wit poeder, soms meer geelbruine brokjes.

De heroïne die op straat wordt verkocht bevat 20 tot 80% zuivere heroïne. Het is dus vermengd met andere stoffen. Bijvoorbeeld cafeïne, suiker of paracetamol. Deze toegevoegde middelen kunnen bij het gebruik heel gevaarlijk zijn. 

Andere namen voor heroïne zijn ‘bruin’ of ‘smack’.
 

Gebruik

Heroïne kan op twee manieren worden gebruikt: de dampen kunnen worden ingeademd, of het opgeloste poeder wordt in het bloed gespoten. Om het te kunnen inademen moet heroïnepoeder worden verhit op een stukje aluminiumfolie. De vrijkomende dampen worden opgezogen door een kokertje (rietje). Dit heet ook ‘chinezen’. Heroïne kan ook worden gespoten. Eerst wordt het opgelost in ascorbinezuur of citroensap. Daarna wordt het verhit. Dit gebeurt vaak op een lepeltje of blikje. De ontstane oplossing wordt in een injectiespuit opgetrokken en vervolgens in een bloedvat gespoten.
 

Werking

Welk effect heroïne heeft hangt af van: de dosis, de zuiverheid, wijze van gebruik, ervaring en de lichamelijke conditie van de gebruiker. Bij de eerste keren dat iemand heroïne gebruikt zijn er meestal bijwerkingen. Iemand is dan misselijk of duizelig. Dit wordt minder als iemand vaker gebruikt. Heroïne geeft dan een prettig ontspannen gevoel. Angst, honger en pijn verdwijnen. Heroïne vertraagt de ademhaling en de hartslag. De lichaamstemperatuur gaat iets omlaag. De pupillen vernauwen zich. Na inname voelt de gebruiker de sterk verdovende werking. Dit wordt ook wel ‘flash’ genoemd. Heroïne werkt 4 tot 6 uur.
 

Verslavend

Er is een grote kans op verslaving bij heroïnegebruik. Er treedt ook gewenning op. Er is dan steeds meer heroïne nodig om hetzelfde gevoel te krijgen. Deze gewenning treedt bij heroïne sneller op dan bij de meeste andere middelen. 

Er treden snel ontwenningsverschijnselen op als men stopt met gebruiken. Al na twee tot drie weken heroïnegebruik kunnen na het stoppen ontwenningsverschijnselen optreden. De gebruiker voelt zich ziek en heeft het koud. Soms ontstaan buikkrampen, of pijn in armen en benen. Ook kan iemand gaan overgeven, of diarree krijgen. Als er weer heroïne wordt gebruikt, dan verdwijnt dit. Bij het gebruik van heroïne, treden er vaker ontwenningsverschijnselen op dan bij de meeste andere middelen.

De kans op verslaving is dus zeer groot. Weinigen weten het gebruik in de hand te houden. Dat komt zoals hierboven al beschreven, onder andere doordat ontwenningsverschijnselen zo snel optreden.

Risico's

Door slordig en vies spuiten is de kans op infecties groot. Bij het gebruik van een spuit van een ander kan besmetting met HIV of hepatitis B en C ontstaan. Chinezen kan - als het kokertje van een ander wordt gebruikt - besmetting met hepatitis B opleveren. Ziektes worden soms te laat opgemerkt omdat heroïne pijn onderdrukt. Soms verdwijnt de menstruatie. Vrouwelijke gebruikers merken het daardoor niet als ze zwanger worden. Baby’s van heroïne verslaafde moeders vertonen bij de geboorte al ontwenningsverschijnselen.
 

Het gebruik samen met andere dempende middelen is gevaarlijk. Het kan zelfs de dood tot gevolg hebben omdat de middelen elkaar versterken. Soms wordt er teveel heroïne gebruikt. Dit wordt een overdosis genoemd. Dit is erg gevaarlijk. Het vertraagt de ademhaling en de hartslag. Dit kan dodelijk zijn. Overdosis treden makkelijker op als de gebruiker:
 

  • Niet gewend is aan de sterkte of heroïne gebruikt die sterker is dan gedacht; 
  • Andere middelen ernaast gebruikt zoals bijvoorbeeld methadon of alcohol;
  • Gebruikt bij oververmoeidheid of een lage weerstand;
  • Na een tijd gechineest te hebben ineens weer gaat spuiten;
  • Na een tijd stoppen weer dezelfde dosis neemt als vroeger.

Heroïne in combinatie met andere drugs

Heroïne wordt vaak samen met andere drugs gebruikt. Er is dan sprake van polydruggebruik. De term ‘poly’ staat voor meerdere. Door meerdere drugs tegelijk te gebruiken kan men de effecten versterken. Soms worden meerdere middelen tegelijk gebruikt om de bijwerkingen te verzachten. Zo heeft heroïne een dempende werking. Cocaïne werkt opwekkend. Sommige heroïnegebruikers nemen ook cocaïne. Zo hebben ze minder last van de demping van heroïne.
 

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer