Antidepressiva

Antidepressiva zijn het meest voorgeschreven middel bij een angststoornis en bij depressies.

De meeste antidepressiva hebben in principe dezelfde werking. Het is per persoon verschillend welk antidepressivum het best werkt. Bovendien verschillen de medicijnen wat betreft de bijwerkingen. Als het ene antidepressivum niet blijkt te werken, of te veel bijwerkingen geeft, kan het helpen een ander middel te proberen. Het heeft echter geen zin om voortdurend allerlei verschillende soorten antidepressiva uit te proberen.

Antidepressiva hebben invloed op de (her-) opname van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn stoffen waarmee de zenuwen in ons lichaam signalen afgeven aan andere cellen. Deze neurotransmitters spelen een grote rol op het ervaren van angst (en op onze stemming). De meest gebruikte antidepressiva, zijn de SSRI’s en de TCA’s. Voorbeelden van SSRI’s zijn: citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline (de stofnaam). Voorbeelden van TCA’s zijn clomipramine en imipramine (de stofnaam). Bij angststoornissen of depressie wordt soms gebruik gemaakt van venlafaxine. Een antidepressivum dat veel lijkt op een SSRI
 
Het duurt gemiddeld ongeveer twee weken voordat enig effect merkbaar wordt. Verder is het belangrijk dat de dosis hoog genoeg is en dat men een adequate dosis aanhoudt. Als na vier tot zes weken nog steeds geen resultaat optreedt, is het zinloos met een adequate dosis veel langer door te gaan. De kans dat het voorgeschreven antidepressivum dan alsnog zal gaan werken, is heel klein.
 
Bijwerkingen

Vooral in het begin van de behandeling kunnen bij de moderne antidepressiva, de zogenaamde SSRI’s en aanverwante middelen, misselijkheid en buikklachten optreden. In een enkel geval kan in het begin van de behandeling ook angst en onrust toenemen. Verder komen hoofdpijn, seksuele klachten en gewichtstoename voor. De TCA’s veroorzaken vaak iets meer bijwerkingen. Na verloop van enige weken verdwijnen de bijwerkingen meestal naar de achtergrond.

Mist u iets in onze Kennisbank?  Of heeft u een opmerking over de tekst?  Vertel het ons: ehealth@antesgroep.nl        |        Disclaimer